Avgifter för bostadsrättsförening

Här ser du hur mycket du ska betala för ditt ärende. Först när betalningen har kommit in till oss kan vi börja arbeta med ärendet. Alla avgifter är i svenska kronor och du behöver inte betala någon moms.

Starta

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende när det lämnas in med blankett eller via e-tjänst om det är möjligt.

Ärende

E-tjänst

Blankett

Registrera bostadsrättsförening

1 300

1 600

Anmäla särskilt företagsnamn, per styck

900

1 100

Anmäla företagsnamnet på främmande språk, per styck

900

1 100

Adress

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende när det lämnas in med blankett eller via e-tjänst om det är möjligt.

Ärende

E-tjänst

Blankett

Ändra postadress och e-postadress för föreningen

0

0

Ändra postadress för företrädare och revisor

0

0

Föreningens namn och stadgar

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende när det lämnas in med blankett eller via e-tjänst om det är möjligt.

Ärende

E-tjänst

Blankett

Ändra föreningens namn

900

1 100

Ändra föreningens stadgar, exempelvis verksamhet, räkenskapsår och styrelsegränser

800

1 000

Anmäla särskilt företagsnamn, per styck

900

1 100

Anmäla företagsnamnet på främmande språk, per styck

900

1 100

Ändra verksamhet för ett särskilt företagsnamn

800

1 000

Avregistrera särskilt företagsnamn eller företagsnamn på främmande språk

800

1 000

Ansöka om administrativ hävning av företagsnamn

Ej möjlig

900

Företrädare och revisor

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende när det lämnas in med blankett eller via e-tjänst om det är möjligt.

Ärende

E-tjänst

Blankett

Ändra styrelse, verkställande direktör, ordförande, särskild firmatecknare och firmateckning

800

1 000

Anmäla eller ändra särskild delgivningsmottagare

800

1 000

Anmäla eller ändra revisor

800

1 000

Egen avgång ur styrelsen

800

1 000

Revisor avgår i förtid – anmälan från föreningen

800

1 000

Egen avgång som revisor – anmälan från revisorn

0

0

Ansöka om undantag från kravet att anlita en auktoriserad revisor

Ej möjlig

685

Ansöka om undantag från bosättningskraven för företrädare

Ej möjlig

475

Ansöka om undantag från bosättningskraven för revisor

Ej möjlig

1 200

Ansöka om medgivande att sammanslutning eller revisorsorgan får vara revisor

Ej möjlig

1 200

Ansöka om att Bolagsverket utser revisor och särskild granskare

Ej möjlig

0

Ekonomisk plan

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende när det lämnas in med blankett eller via e-tjänst om det är möjligt.

Ärende

E-tjänst

Blankett

Registrera ekonomisk plan i bostadsrättsförening

800

1 000

Nedsättning av insatser

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende när det lämnas in med blankett eller via e-tjänst om det är möjligt.

Ärende

E-tjänst

Blankett

Nedsättning av insatser i bostadsrättsförening

Ej möjlig

1 000

Tillstånd

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende när det lämnas in med blankett eller via e-tjänst om det är möjligt.

Ärende

E-tjänst

Blankett

Ansöka om tillstånd att ta emot förskott eller upplåta bostadsrätt

Ej möjlig

1 000

Ansöka om återställande av säkerhet

Ej möjlig

0

Fusion

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende när det lämnas in med blankett eller via e-tjänst om det är möjligt.

Ärende

E-tjänst

Blankett

Anmäla fusionsplan

Ej möjlig

900

Anmäla fler än en överlåtande förening i fusionsplanen, per styck

Ej möjlig

500

Ansöka om tillstånd att verkställa fusionsplan

Ej möjlig

900

Anmäla fler än en överlåtande förening i fusionsplanen vid ansökan om tillstånd, per styck

Ej möjlig

500

Anmäla genomförd fusion

Ej möjlig

1 100

Likvidation

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende när det lämnas in med blankett eller via e-tjänst om det är möjligt.

Ärende

E-tjänst

Blankett

Anmäla frivillig likvidation

Ej möjlig

1 100

Ansöka om likvidationsföreläggande

Ej möjlig

475

Kallelse på okända borgenärer

Ej möjlig

1 000

Avslut av likvidation

Ej möjlig

0

Förhållanden som en likvidator ska anmäla

Ej möjlig

0

Ansöka om att en tillgång av ringa värde ska tillfalla Allmänna arvsfonden

Ej möjlig

740

Underrättelse från domstol

Ej möjlig

0

Förenklad avveckling

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende när det lämnas in med blankett eller via e-tjänst om det är möjligt.

Ärende

E-tjänst

Blankett

Ansöka om förenklad avveckling

Ej möjlig

1 500

Registret över verkliga huvudmän

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende när det lämnas in med blankett eller via e-tjänst om det är möjligt.

Ärende

E-tjänst

Blankett

Anmäla verklig huvudman - du kan bara använda blankett om du fått en ansökan om dispens beviljad

250

400

Ansöka om dispens från att anmäla elektroniskt

Ej möjlig

400