Avgifter för enskild näringsidkare

Här ser du hur mycket du ska betala för ditt ärende. Först när betalningen har kommit in till oss kan vi börja arbeta med ärendet. Alla avgifter är i svenska kronor och du behöver inte betala någon moms.

Starta

Tabell som visar ärenden och avgifter beroende på om ärendet lämnas in med blankett eller via e-tjänst.
ÄrendeE-tjänstBlankett
Registrera dig som enskild näringsidkare1 2001 500
Anmäla särskilt företagsnamn, per styck1 0001 200
Anmäla företagsnamnet på främmande språk, per styck1 0001 200

Adress

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende när det lämnas in med blankett eller via e-tjänst om det är möjligt.
ÄrendeE-tjänstBlankett
Ändra postadress och e-postadress för företaget00
Ändra län för företaget, flytta verksamheten till ett annat län1 0001 200
Ändra postadress för företrädare och revisor00

Företagsnamn och verksamhet

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende när det lämnas in med blankett eller via e-tjänst om det är möjligt.
ÄrendeE-tjänstBlankett
Ändra företagsnamn1 0001 200
Ändra verksamhet600800
Anmäla särskilt företagsnamn, per styck1 0001 200
Anmäla företagsnamnet på främmande språk, per styck1 0001 200
Ändra verksamhet för ett särskilt företagsnamn600800
Avregistrera särskilt företagsnamn eller företagsnamn på främmande språk600800
Ändra län för företaget, flytta verksamheten till ett annat län1 0001 200
Skydda företagsnamnet i ytterligare län där verksamheten bedrivs, per län1 0001 200
Ansöka om administrativ hävning av företagsnamnEj möjlig900

Företrädare och revisor

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende när det lämnas in med blankett eller via e-tjänst om det är möjligt.

Ärende

E-tjänst

Blankett

Ändra näringsidkare

Ej möjlig

1 500

Anmäla eller ändra prokurist

600

800

Avregistrera prokurist

600

800

Egen avgång som prokurist

600

800

Anmäla eller ändra föreståndare (i e-tjänsten kan du bara anmäla föreståndare i samband med att du startar enskild näringsverksamhet)

600

800

Avregistrera föreståndare

Ej möjlig

800

Egen avgång som föreståndare

600

800

Anmäla eller ändra revisor

600

800

Revisor avgår i förtid - anmälan från företaget

0

0

Egen avgång som revisor - anmälan från revisorn

0

0

 

Avregistrera

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende när det lämnas in med blankett eller via e-tjänst om det är möjligt.

Ärende

E-tjänst

Blankett

Avregistrera dig som enskild näringsidkare

0

0

Underrättelse från domstol

Ej möjlig

0

Registret mot penningtvätt

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende när det lämnas in med blankett eller via e-tjänst om det är möjligt.

Ärende

E-tjänst

Blankett

Anmälan för registrering

Ej möjlig

850

Ändra registrerade uppgifter

Ej möjlig

850

Anmälan om att verksamheten har upphört

Ej möjlig

0