Avgifter för kommanditbolag

Här ser du hur mycket du ska betala för ditt ärende. Först när betalningen har kommit in till oss kan vi börja arbeta med ärendet. Alla avgifter är i svenska kronor och du behöver inte betala någon moms.

Starta

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende när det lämnas in med blankett eller via e-tjänst om det är möjligt.

Ärende

E-tjänst

Blankett

Registrera kommanditbolag

1 200

1 500

Anmäla särskilt företagsnamn, per styck

1 000

1 200

Anmäla företagsnamnet på främmande språk, per styck

1 000

1 200

Anmäla prokura tillsammans med registrering av företag

Ej möjlig

0

Adress

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende när det lämnas in med blankett eller via e-tjänst om det är möjligt.

Ärende

E-tjänst

Blankett

Ändra postadress och e-postadress för företaget

0

0

Ändra län för företaget, flytta verksamheten till ett annat län

1 000

1 200

Ändra postadress för företrädare och revisor

0

0

Företagsnamn och verksamhet

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende när det lämnas in med blankett eller via e-tjänst om det är möjligt.

Ärende

E-tjänst

Blankett

Ändra företagsnamn

1 000

1 200

Ändra verksamhet

600

800

Anmäla särskilt företagsnamn, per styck

1 000

1 200

Anmäla företagsnamnet på främmande språk, per styck

1 000

1 200

Ändra verksamhet för ett särskilt företagsnamn

600

800

Avregistrera särskilt företagsnamn eller företagsnamn på främmande språk

600

800

Ändra län för företaget, flytta verksamheten till ett annat län

1 000

1 200

Skydda företagsnamnet i ytterligare län där verksamheten bedrivs, per län

1 000

1 200

Ändra företagsform, från kommanditbolag till handelsbolag

Ej möjlig

800

Ansöka om administrativ hävning av företagsnamn

Ej möjlig

900

Företrädare och revisor

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende när det lämnas in med blankett eller via e-tjänst om det är möjligt.

Ärende

E-tjänst

Blankett

Ändra komplementär, kommanditdelägare, extern firmatecknare och firmateckning

600

800

Anmäla eller avregistrera prokurist

600

800

Anmäla eller ändra revisor

600

800

Egen avgång som komplementär, kommanditdelägare, extern firmatecknare och prokurist

600

800

Avanmälan av revisor – anmälan från företaget

0

0

Egen avgång som revisor – anmälan från revisorn

0

0

Likvidation

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende när det lämnas in med blankett eller via e-tjänst om det är möjligt.

Ärende

E-tjänst

Blankett

Anmäla likvidation

Ej möjlig

800

Anmäla likvidation avslutad

Ej möjlig

0

Underrättelse från domstol

Ej möjlig

0

Avregistrera

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende när det lämnas in med blankett eller via e-tjänst om det är möjligt.

Ärende

E-tjänst

Blankett

Avregistrera kommanditbolag

0

0

Registret över verkliga huvudmän

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende när det lämnas in med blankett eller via e-tjänst om det är möjligt.

Ärende

E-tjänst

Blankett

Anmäla verklig huvudman - du kan bara använda blankett om du fått en ansökan om dispens beviljad

250

400

Ansöka om dispens från att anmäla elektroniskt

Ej möjlig

400

Registret mot penningtvätt

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende när det lämnas in med blankett eller via e-tjänst om det är möjligt.

Ärende

E-tjänst

Blankett

Anmälan för registrering

Ej möjlig

850

Ändra registrerade uppgifter

Ej möjlig

850

Anmälan om att verksamheten har upphört

Ej möjlig

0