Så här betalar du

Här kan du läsa om hur du betalar registreringsavgifter, förseningsavgifter, avgifter och stämpelskatt för företagsinteckningar samt anmälan av verklig huvudman.

Så här behandlar vi dina personuppgifter när du gör en betalning till oss

Registreringsavgifter för att registrera eller anmäla ändringar i företag och föreningar

Först när betalningen har kommit in till oss kan vi börja arbeta med ditt ärende. När vi börjat arbeta med ärendet betalar vi inte tillbaka avgiften.

Betala med kort

Betala avgiften med kort direkt i e-tjänsten när du anmäler ett företag eller en förening, eller när du anmäler en ändring. När du betalar med kort finns pengarna på ditt ärende inom några minuter.

Kortet måste vara kopplat till Visa, Mastercard eller Maestro. Vi använder oss av 3D Secure som är en global säkerhetsstandard, framtagen av Visa och Mastercard för betalningar över internet.

Ärenden som du redan har skickat in kan du även betala med kort Länk till annan webbplats.. Det gäller oavsett om du har lämnat in ärendet via en e-tjänst eller skickat in en blankett på papper. Ärendet måste vara diariefört hos oss för att du ska kunna betala det.

Betala till vårt bankgiro

Vill du betala avgiften till vårt bankgiro ska du först skicka in ditt ärende till oss. Du ska sedan vänta på ett meddelande från oss innan du betalar. Meddelandet innehåller information om:

  • bankgironummer
  • OCR-nummer
  • belopp.

Den kontaktperson som du anger i ärendet kommer att få meddelandet. Det är därför viktigt att du anger en kontaktperson och en korrekt e-postadress i ärendet, för att få meddelandet om betalning så fort som möjligt.

Du kan också hitta OCR-numret och bankgironumret i e-tjänsten Söka ett ärende eller se om en årsredovisning kommit in Länk till annan webbplats.om du har ett pågående ärende som inte är betalt.

När du betalar till vårt bankgiro kan det ta upp till tre arbetsdagar innan pengarna finns hos oss.

Depositionskonto

Du som hjälper andra företag och skickar in ett stort antal ärenden till Bolagsverket varje år, kan ansöka om att öppna ett depositionskonto hos oss.

Förseningsavgifter

Vi skickar ut ett beslut till företaget när företaget ska betala en förseningsavgift.

Betala förseningsavgiften till bankgiro 5050-3663 och skriv OCR-numret som står på beslutet.

Betala för stämpelskatt och företagsinteckningar

Hur du ska betala beror på i vilken form företagsinteckningen är.

Företagsinteckningar på papper

Vi skickar ett meddelade om betalning till ombudet med post. Den innehåller information om hur du ska betala. När vi fått betalningen skickar vi företagsinteckningsbrevet med rekommenderat brev.

Elektroniska inteckningsbrev

Stämpelskatt och expeditionsavgift för elektroniska inteckningsbrev kan du bara betala via autogiro. Anslut dig till vår e-tjänst Företagsinteckning Länk till annan webbplats. för att kunna betala med autogiro.

E-tjänsten Företagsinteckningar

Kostnaderna för att använda e-tjänsten Företagsinteckning Länk till annan webbplats. betalar du via faktura.

Anmälan av verklig huvudman

När du anmäler eller ändrar verklig huvudman i vår e-tjänst betalar du med kort eller via en faktura med beslut om avgiften. Betala fakturan till bankgiro 5053-0989 och skriv OCR-numret som står på beslutet.