Aktiebolag – blanketter och mallar

Här hittar du våra blanketter och mallar. Mallarna är exempel som du kan redigera. Avgifterna hittar du i menyn

Logga in i vår e-tjänst verksamt.se Länk till annan webbplats.

Det är billigare och går snabbare att anmäla i vår e-tjänst.

Verksamt.se (logotyp) - Till företag från myndigheter

Blanketter

Starta

Tabell som innehåller blanketter i pdf- och wordformat.

Pdf

Word

Nyregistrering, nr 816 Pdf, 118 kB.

Nyregistrering, nr 816 Word, 212 kB.

Adress

Tabell som innehåller blanketter i pdf- och wordformat.
PdfWord
Ändra adress för likvidator/företag och föreningar i likvidation, nr 706 Pdf, 251 kB.Ändra adress för likvidator/företag och föreningar i likvidation, nr 706 Word, 803 kB.
Ändringsanmälan, nr 817 Pdf, 387 kB.Ändringsanmälan, nr 817 Word, 216 kB.

Företagsnamn och bolagsordning

Tabell som innehåller blanketter i pdf- och wordformat.
PdfWord
Anmälan om avstämnings­förbehåll för företag som ska noteras på en börs, nr 854 Pdf, 45 kB.Anmälan om avstämnings­förbehåll för företag som ska noteras på en börs, nr 854 Word, 84 kB.

Ansökan om administrativ hävning av företagsnamn, nr 720 Pdf, 50 kB.

Ansökan om administrativ hävning av företagsnamn, nr 720 Word, 98 kB.

Ändringsanmälan, nr 817 Pdf, 387 kB.Ändringsanmälan, nr 817 Word, 216 kB.

Företrädare och revisor

Tabell som innehåller blanketter i pdf- och wordformat.
PdfWord
Anmälan om felaktig inregistrering, nr 710 Pdf, 611 kB.Anmälan om felaktig inregistrering, nr 710 Word, 102 kB.
Ansökan om att Bolagsverket utser revisor eller särskild granskare, nr 719 Pdf, 96 kB.
Ansökan om att Bolagsverket utser revisor eller särskild granskare, nr 719 Word, 144 kB.
Ansökan om dispens från kravet på bosättning inom EES, nr 814 Pdf, 103 kB.Ansökan om dispens från kravet på bosättning inom EES, nr 814 Word, 109 kB.
Egen avgång som revisor, nr 703 Pdf, 217 kB.Egen avgång som revisor, nr 703 Word, 840 kB.
Egen avgång ur styrelsen, nr 852 Pdf, 233 kB.Egen avgång ur styrelsen, nr 852 Word, 100 kB.
Ändringsanmälan, nr 817 Pdf, 387 kB.Ändringsanmälan, nr 817 Word, 216 kB.

Öka eller minska aktiekapitalet

Tabell som innehåller blanketter i pdf- och wordformat.

Pdf

Word

Aktieteckning på grund av tecknings­optioner, nr 829 Pdf, 497 kB.Aktieteckning på grund av teckningsoptioner, nr 829 Word, 94 kB.
Ansökan om tillstånd att minska aktiekapitalet, nr 830 Pdf, 235 kB.Ansökan om tillstånd att minska aktiekapitalet, nr 830 Word, 84 kB.
Bemyndigande för emissioner, nr 824 Pdf, 246 kB.Bemyndigande för emissioner, nr 824 Word, 88 kB.
Fondemission, nr 823 Pdf, 253 kB.Fondemission, nr 823 Word, 98 kB.
Konvertibler – villkorsändring eller makulering, nr 821 Pdf, 245 kB.Konvertibler – villkorsändring eller makulering, nr 821 Word, 96 kB.
Minska aktiekapitalet, nr 819 Pdf, 253 kB.Minska aktiekapitalet, nr 819 Word, 108 kB.
Nyemission, nr 822 Pdf, 253 kB.Nyemission, nr 822 Word, 110 kB.
Tecknings­optioner – villkorsändring eller makulering, nr 820 Pdf, 245 kB.Teckningsoptioner – villkorsändring eller makulering, nr 820 Word, 96 kB.
Utbyte av konvertibler, nr 827 Pdf, 237 kB.Utbyte av konvertibler, nr 827 Word, 92 kB.
Utgivande av konvertibler, nr 825 Pdf, 249 kB.Utgivande av konvertibler, nr 825 Word, 100 kB.
Utgivande av tecknings­optioner, nr 826 Pdf, 247 kB.Utgivande av teckningsoptioner, nr 826 Word, 94 kB.

Vinstutdelning

Tabell som innehåller blanketter i pdf- och wordformat.

Pdf

Word

Anmäl vinstutdelning på extra bolagsstämma, nr 828 Pdf, 293 kB.

Anmäl vinstutdelning på extra bolagsstämma, nr 828 Word, 146 kB.

Ansökan om tillstånd att minska reservfonden, bundna överkursfonden eller till vinstutdelning, nr 840 Pdf, 239 kB.

Ansökan om tillstånd att minska reservfonden, bundna överkursfonden eller till vinstutdelning, nr 840 Word, 86 kB.

Fusion

Tabell som innehåller blanketter i pdf- och wordformat.

Pdf

Word

Fusion genom absorption av helägt dotterbolag, nr 831 Pdf, 57 kB.Fusion genom absorption av helägt dotterbolag, nr 831 Word, 74 kB.
Fusion genom absorption eller kombination, nr 834 Pdf, 69 kB.Fusion genom absorption eller kombination, nr 834 Word, 90 kB.
Gräns­överskridande fusion - svenskt övertagande företag, nr 835 Pdf, 67 kB.Gräns­överskridande fusion - svenskt övertagande företag, nr 835 Word, 94 kB.
Gräns­överskridande fusion - utländskt övertagande företag, nr 836 Pdf, 63 kB.Gräns­överskridande fusion - utländskt övertagande företag, nr 836 Word, 84 kB.

Delning

Tabell som innehåller blanketter i pdf- och wordformat.

Pdf

Word

Delning, nr 841 Pdf, 63 kB.Delning, nr 841 Word, 86 kB.
Nyregistrering genom delning, nr 842 Pdf, 280 kB.Nyregistrering genom delning, nr 842 Word, 192 kB.

Likvidation

Tabell som innehåller blanketter i pdf- och wordformat.

Pdf

Word

Ansökan om kallelse på okända borgenärer, nr 833 Pdf, 235 kB.

Ansökan om kallelse på okända borgenärer, nr 833 Word, 102 kB.

Ansökan om likvidators­ersättning – fast ersättnings­belopp, nr 802 Pdf, 57 kB.

Ansökan om likvidators­ersättning – fast ersättnings­­belopp, nr 802 Word, 108 kB.

Ansökan om likvidators­ersättning – utöver fast ersättnings­belopp, nr 803 Pdf, 59 kB.

Ansökan om likvidators­ersättning – utöver fast ersättnings­belopp, nr 803 Word, 110 kB.

Avslut av likvidation – slutredovisning, nr 807 Pdf, 371 kB.

Avslut av likvidation – slutredovisning, nr 807 Word, 117 kB.

Bekräftelse av likvidators­uppdrag, nr 806 Pdf, 408 kB.

Bekräftelse av likvidators­uppdrag, nr 806 Word, 118 kB.

Frivillig likvidation, nr 832 Pdf, 537 kB.

Frivillig likvidation, nr 832 Word, 121 kB.

Intresse­anmälan för likvidator, nr 804 Pdf, 49 kB.

Intresse­anmälan för likvidator, nr 804 Word, 84 kB.

Ändra adress för likvidator/företag och föreningar i likvidation, nr 706 Pdf, 251 kB.

Ändra adress för likvidator/företag och föreningar i likvidation, nr 706 Word, 803 kB.

Årsredovisning

Tabell som innehåller blanketter i pdf- och wordformat.

Pdf

Word

Anmälan om fortsatt bolagsstämma, nr 815 Pdf, 232 kB.

Anmälan om fortsatt bolagsstämma, nr 815 Word, 78 kB.

Ansökan om eftergift eller ändring av beslut om förseningsavgift, nr 751 Pdf, 353 kB.

Ansökan om eftergift eller ändring av beslut om förseningsavgift, nr 751 Word, 86 kB.

Ansökan om tillstånd att minska reservfonden, bundna överkursfonden eller till vinstutdelning, nr 840 Pdf, 239 kB.

Ansökan om tillstånd att minska reservfonden, bundna överkursfonden eller till vinstutdelning, nr 840 Word, 86 kB.

Överklagande av förseningsavgift, nr 750 Pdf, 351 kB.

Överklagande av förseningsavgift, nr 750 Word, 86 kB.

Registret över verkliga huvudmän

Tabell som innehåller blanketter i pdf- och wordformat.

Pdf

Word

Ansökan om dispens från att anmäla verklig huvudman elektroniskt, nr 730 Pdf, 241 kB.

Ansökan om dispens från att anmäla verklig huvudman elektroniskt, nr 730 Word, 90 kB.

Registret mot penningtvätt

Tabell som innehåller blanketter i pdf- och wordformat.

Pdf

Word

Anmälan till registret mot penningtvätt, nr 705 Pdf, 254 kB.

Anmälan till registret mot penningtvätt, nr 705 Word, 94 kB.

Andra ärenden

Tabell som innehåller blanketter i pdf- och wordformat.

Pdf

Word

Anmälan om registrering av handlingar på annat språk, nr 801 Pdf, 50 kB.

Anmälan om registrering av handlingar på annat språk, nr 801 Word, 84 kB.

Anmälan om registrering av värdepappers­central, nr 805 Pdf, 45 kB.

Anmälan om registrering av värdepappers­central, nr 805 Word, 84 kB.

Ansökan om att Bolagsverket kallar till stämma, nr 717 Pdf, 178 kB.

Ansökan om att Bolagsverket kallar till stämma, nr 717 Word, 130 kB.

Ansökan om dödande av aktiebrev som kommit bort, nr 808 Pdf, 85 kB.

Ansökan om dödande av aktiebrev som kommit bort, nr 808 Word, 126 kB.

Ansökan om dödande av värdepapper som kommit bort, nr 812 Pdf, 105 kB.

Ansökan om dödande av värdepapper som kommit bort, nr 812 Word, 131 kB.


Mallar

Stiftelseurkund

Stiftelseurkund vid apportbildning Word, 60 kB.

Stiftelseurkund vid kontantbildning Word, 60 kB.

Stiftelseurkund vid kontantbildning och apportbildning Word, 62 kB.

Bolagsordning i privata aktiebolag

Bolagsordning för aktiebolag med revisor Word, 52 kB.

Bolagsordning för aktiebolag utan revisor Word, 51 kB.

Exempel på företrädesrätt vid ekonomisk skillnad Word, 35 kB.

Exempel på företrädesrätt vid röstvärdesskillnad Word, 34 kB.

Exempel på förköpsförbehåll Word, 32 kB.

Exempel på hembud Word, 35 kB.

Exempel på röstmajoritet Word, 32 kB.

Exempel på samtyckesförbehåll Word, 32 kB.

Exempel på tvisters avgörande av skiljemän Word, 31 kB.

Protokoll

Extra bolagsstämma – beslut om extra vinstutdelning Word, 46 kB.

Extra bolagsstämma – beslut om likvidation Word, 46 kB.

Extra bolagsstämma – beslut om ny bolagsordning Word, 45 kB.

Extra bolagsstämma – beslut om ny bolagsordning och sammanläggning av aktier Word, 46 kB.

Extra bolagsstämma – beslut om ny bolagsordning och uppdelning av aktier Word, 46 kB.

Extra bolagsstämma – beslut om valfri ändring Word, 45 kB.

Extra bolagsstämma – beslut om ändring av revisor Word, 46 kB.

Extra bolagsstämma – beslut om ändring av styrelse Word, 48 kB.

Extra bolagsstämma – beslut om ändring av styrelse och revisor Word, 49 kB.

Årsstämma för aktiebolag med revisor Word, 54 kB.

Årsstämma för aktiebolag utan revisor Word, 51 kB.

Protokoll vid ökning av aktiekapitalet

Extra bolagsstämma – beslut om bemyndigande Word, 47 kB.

Extra bolagsstämma – beslut om fondemission och inga nya aktier ges ut Word, 46 kB.

Extra bolagsstämma – beslut om fondemission och nya aktier ges ut Word, 49 kB.

Extra bolagsstämma – beslut om nyemission Word, 58 kB.

Extra bolagsstämma – beslut om utgivande av konvertibler Word, 62 kB.

Extra bolagsstämma – beslut om utgivande av teckningsoptioner Word, 62 kB.

Styrelseprotokoll – beslut om nyemission Word, 55 kB.

Styrelseprotokoll – beslut om utgivande av konvertibler Word, 57 kB.

Styrelseprotokoll – beslut om utgivande av teckningsoptioner Word, 57 kB.

Styrelsens redogörelse vid ökning av aktiekapitalet

Styrelsens redogörelse vid nyemission eller utgivande av konvertibler – betalning genom kvittning Word, 43 kB.

Styrelsens redogörelse vid nyemission eller utgivande av konvertibler – betalning med apportegendom Word, 40 kB.

Revisorns yttrande vid ökning av aktiekapitalet

Revisorns yttrande över betalning för emitterade aktier och konvertibler i publika företag vid nyemission och utgivande av konvertibler Word, 42 kB.

Revisorns yttrande över betalningen med apportegendom i publika företag efter beslutet om nyemission och konvertibler Word, 43 kB.

Revisorns yttrande över betalningen med apportegendom i privata företag efter beslutet om nyemission och konvertibler Word, 43 kB.

Revisorns yttrande över betalningen av emitterade aktier i publika företag vid utgivande av teckningsoptioner Word, 42 kB.

Revisorns yttrande över konverteringen till aktier vid utgivande av konvertibler Word, 41 kB.

Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för apportegendomen före beslutet om nyemission, teckningsoptioner och konvertibler Word, 44 kB.

Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för kvittningen vid nyemission och utgivande av konvertibler Word, 42 kB.

Protokoll vid minskning av aktiekapitalet

Extra bolagsstämma – beslut om ny bolagsordning och minskning av aktiekapitalet där alla aktieägare kan få aktier inlösta Word, 56 kB.

Extra bolagsstämma – beslut om ny bolagsordning och minskning av aktiekapitalet där inte alla aktieägare kan få aktier inlösta Word, 56 kB.

Extra bolagsstämma – beslut om ny bolagsordning och minskning av aktiekapitalet för att täcka förlust eller avsättning till fritt eget kapital Word, 54 kB.

Styrelsens redogörelse vid minskning av aktiekapitalet

Intyg från styrelsen att kända borgenärer fått meddelande om beslutet att minska aktiekapitalet Word, 44 kB.

Styrelsens redogörelse om väsentliga händelser Word, 40 kB.

Styrelsens redogörelse – utbetalning med egendom och särskilda villkor vid inlösen Word, 40 kB.

Revisorns yttrande vid minskning av aktiekapitalet

Revisorns yttrande över att minskningen inte medför någon fara för borgenärerna Word, 42 kB.

Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser Word, 41 kB.

Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse – utbetalning med egendom och särskilda villkor vid inlösen Word, 42 kB.

Fusion

Exempel på fusionsplan vid absorption av helägt dotterbolag Word, 54 kB.

Exempel på fusionsplan vid absorption (omvänd fusion) Word, 58 kB.

Exempel på samtycke vid absorption Word, 64 kB.

Exempel på styrelseintyg vid absorption Word, 74 kB.

Exempel på styrelseintyg vid absorption av helägt dotterbolag Word, 50 kB.

Delning

Exempel på samtycke vid delning Word, 64 kB.

Exempel på styrelseintyg vid delning Word, 72 kB.

Teckningslista

Skicka inte teckningslistor till Bolagsverket.

Teckningslista för nyemission Word, 54 kB.

Teckningslista för utgivande av konvertibler Word, 54 kB.

Teckningslista för utgivande av teckningsoptioner Word, 54 kB.

Teckning genom fullmakt för nyemission Word, 48 kB.

Teckning genom fullmakt för utgivande av konvertibler Word, 48 kB.

Teckning genom fullmakt för utgivande av teckningsoptioner Word, 48 kB.

Fastställelseintyg

Exempel på fastställelseintyg i årsredovisningen – med revision Word, 171 kB.

Exempel på fastställelseintyg i årsredovisningen – utan revision Word, 162 kB.

Medgivande till registrering av företagsnamn

Medgivande till registrering av företagsnamn – från företag Word, 40 kB.

Medgivande till registrering av företagsnamn – från varumärkesinnehavare Word, 40 kB.

Medgivande till registrering av företagsnamn – från varumärkesinnehavare (engelska) Word, 42 kB.

Fullmakter

Fullmakt för ett visst ärende Word, 47 kB.

Fullmakt som gäller tills vidare Word, 48 kB.

Aktiebok och aktiebrev

Aktiebok Word, 78 kB.

Aktiebrev Word, 48 kB.

Andra mallar

Försättsblad för ombud Word, 64 kB.