Sambruksförening – blanketter och mallar

Här hittar du våra blanketter och mallar. Mallarna är exempel som du kan redigera. Avgifterna hittar du i menyn.

Blanketter

Starta

Tabell som innehåller blanketter i pdf- och wordformat.

Pdf

Word

Nyregistrering, nr 904 Pdf, 653 kB.Nyregistrering, nr 904 Word, 214 kB.

Adress

Tabell som innehåller blanketter i pdf- och wordformat.

Pdf

Word

Ändra adress för företag och föreningar, nr 701 Pdf, 378 kB.Ändra adress för företag och föreningar, nr 701 Word, 124 kB.
Ändra adress för företrädare och revisorer, nr 702 Pdf, 371 kB.Ändra adress för företrädare och revisorer, nr 702 Word, 132 kB.
Ändra adress för likvidator/företag och föreningar i likvidation, nr 706 Pdf, 242 kB.Ändra adress för likvidator/företag och föreningar i likvidation, nr 706 Word, 803 kB.

Föreningens namn och stadgar

Tabell som innehåller blanketter i pdf- och wordformat.

Pdf

Word

Ansökan om administrativ hävning av företagsnamn, nr 720 Pdf, 51 kB.

Ansökan om administrativ hävning av företagsnamn, nr 720 Word, 98 kB.

Ändringsanmälan, nr 914 Pdf, 121 kB.

Ändringsanmälan, nr 914 Word, 220 kB.

Företrädare och revisor

Tabell som innehåller blanketter i pdf- och wordformat.

Pdf

Word

Anmälan om felaktig inregistrering, nr 710 Pdf, 611 kB.

Anmälan om felaktig inregistrering, nr 710 Word, 102 kB.

Ansökan om att Bolagsverket utser revisor eller särskild granskare, nr 719 Pdf, 91 kB.

Ansökan om att Bolagsverket utser revisor eller särskild granskare, nr 719 Word, 144 kB.

Egen avgång som revisor, nr 703 Pdf, 247 kB.

Egen avgång som revisor, nr 703 Word, 110 kB.

Egen avgång ur styrelsen, nr 962 Pdf, 235 kB.Egen avgång ur styrelsen, nr 962 Word, 98 kB.

Ändringsanmälan, nr 914 Pdf, 121 kB.

Ändringsanmälan, nr 914 Word, 220 kB.

Likvidation

Tabell som innehåller blanketter i pdf- och wordformat.

Pdf

Word

Ansökan om kallelse på okända borgenärer, nr 833 Pdf, 237 kB.

Ansökan om kallelse på okända borgenärer, nr 833 Word, 102 kB.

Avslut av likvidation – slutredovisning, nr 807 Pdf, 369 kB.

Avslut av likvidation – slutredovisning, nr 807 Word, 117 kB.

Bekräftelse på likvidatorsuppdrag, nr 906 Pdf, 396 kB.

Bekräftelse på likvidatorsuppdrag, nr 906 Word, 126 kB.

Frivillig likvidation, nr 932 Pdf, 83 kB.Frivillig likvidation, nr 932 Word, 146 kB.
Ändra adress för likvidator/företag och föreningar i likvidation, nr 706 Pdf, 242 kB.Ändra adress för likvidator/företag och föreningar i likvidation, nr 706 Word, 803 kB.

Förenklad avveckling

Tabell som innehåller blanketter i pdf- och wordformat.

Pdf

Word

Ansökan om förenklad avveckling, nr 933 Pdf, 236 kB.

Ansökan om förenklad avveckling, nr 933 Word, 89 kB.

Registret över verkliga huvudmän

Tabell som innehåller blanketter i pdf- och wordformat.

Pdf

Word

Ansökan om dispens från att anmäla verklig huvudman elektroniskt, nr 730 Pdf, 243 kB.

Ansökan om dispens från att anmäla verklig huvudman elektroniskt, nr 730 Word, 90 kB.

Andra ärenden

Tabell som innehåller blanketter i pdf- och wordformat.

Pdf

Word

Anmälan om registrering av handlingar på annat språk, nr 801 Pdf, 52 kB.Anmälan om registrering av handlingar på annat språk, nr 801 Word, 84 kB.
Ansökan om att Bolagsverket kallar till stämma, nr 717 Pdf, 165 kB.Ansökan om att Bolagsverket kallar till stämma, nr 717 Word, 130 kB.