Så ändrar du i våra mallar

Här hittar du instruktioner för hur du kan lägga till, ändra eller ta bort text i mallarna. Det finns olika instruktioner beroende på vilken version av Microsoft Word du har.

För dig som har Microsoft Word 2016

Om ifyllnadsbara dokument

För att det ska fungera att fylla i de ifyllnadsbara fälten som finns i mallen måste dokumentet vara skyddat mot oavsiktliga ändringar. Dokumentet är som regel skyddat när du öppnar det första gången. Här får du hjälp med hur du kan ta bort skyddet tillfälligt så att du ska kunna ändra innehållet i dokumentet.

Ändra i texten

När du vill lägga till, ändra eller ta bort text i mallarna måste du ta bort dokumentskyddet. Gör så här:

Klicka på menyfliken Granska och sedan på Begränsa redigering i gruppen Skydda.

Klicka på skärmknappen Stoppa skydd längre ner i programmets fönster.

Nu är skyddet för de ifyllnadsbara fälten borta och du kan göra dina ändringar i texten.

Tänk på att du behöver skydda dokumentet igen om du vill kunna fylla i de ifyllnadsbara fälten. Läs mer under rubriken Skydda dokumentet.

Infoga rader i tabell

Observera att vissa delar av mallarna ligger i tabeller som kanske inte syns om tabellens stödlinjer är dolda. Du kan infoga eller ta bort rader på menyfliken Layout eller genom att högerklicka i tabellen.

Tabellens stödlinjer kan vara dolda. Du gör dem synliga så här:

Klicka på menyfliken Layout under Tabellverktyg. Tabellverktyg visas om markören är placerad i en tabell.

Välj Visa stödlinjer i gruppen Tabell.

Infoga rader med musknapp

Klicka med höger (sekundär) musknapp i tabellen.

Välj Infoga och ange därefter om du vill ha den nya raden ovanför eller nedanför befintlig rad.

Infoga rader via menyflik

Placera markören i en tabell för att Tabellverktyg och menyfliken Layout för tabell ska bli synlig. Klicka på Layout.

Välj att infoga rader eller kolumner i gruppen Rader och kolumner på Layoutfliken.

Infoga rader via tangentbordet

Placera markören precis till höger om en tabellrad.

Tryck någon av tangenterna Retur/Enter eller Tab (om du står bredvid den sista raden) för att lägga in en ny tom tabellrad.

Skydda dokumentet

Om du har tagit bort skyddet kan du få tillbaka det igen så här:

Om inte valen för Begränsa redigering redan syns i ditt fönster...

.. klicka på menyfliken Granska och på Begränsa redigering i gruppen Skydda.

Kryssa i bockmarkeringen för Tillåt endast den här typen av redigering i dokumentet under rubriken Redigeringsbegränsningar och välj Fylla i formulär i listan.

Klicka på skärmknappen Ja, starta tvingande skydd.

Nu kan de ifyllnadsbara fälten användas igen.

Spara dokumentet

Klicka på menyfliken Arkiv.

Välj Spara som och spara det redigerade dokumentet där det passar.

För dig som har Microsoft Word 2010 och 2013

Om ifyllnadsbara dokument

För att det ska fungera att fylla i de ifyllnadsbara fälten som finns i mallen måste dokumentet vara skyddat mot oavsiktliga ändringar. Dokumentet är som regel skyddat när du öppnar det första gången. Här får du hjälp med hur du kan ta bort skyddet tillfälligt så att du ska kunna ändra innehållet i dokumentet.

Ändra i texten

När du vill lägga till, ändra eller ta bort text i mallarna måste du ta bort dokumentskyddet. Gör så här:

Klicka på menyfliken Granska.

Klicka på Begränsa redigering i gruppen Skydda.

Klicka på skärmknappen "Stoppa skydd".

Nu är skyddet för de ifyllnadsbara fälten borta och du kan göra dina ändringar i texten.

Tänk på att du behöver skydda dokumentet igen om du vill fylla i de ifyllnadsbara fälten. Tänk på att du behöver skydda dokumentet igen om du vill kunna fylla i de ifyllnadsbara fälten. Läs om hur du Skyddar dokumentet.

Infoga rader i tabell

Observera att vissa delar av mallarna ligger i tabeller. Du kan infoga eller ta bort rader på menyfliken Tabellverktyg. Menyfliken visas bara i det läge att markören är placerad i en (synlig eller dold) tabell.

Tabellens stödlinjer kan vara dolda. Du gör dem synliga så här:

Klicka på menyfliken Tabellverktyg. Den visas om markören är placerad i en tabell.

Klicka på menyfliken Layout på Tabellverktygsfliken.

Välj Visa stödlinjer i gruppen Tabell.

Infoga rader med musknapp

Klicka med höger (sekundär) musknapp i tabellen.

Välj Infoga och ange därefter om du vill ha den nya raden ovanför eller nedanför befintlig rad.

Infoga rader via menyflik

Placera markören i en tabell för att menyfliken Tabellverktyg ska bli synlig.

Klicka på menyfliken Layout Tabellverktyg.

Välj att infoga rader eller kolumner i gruppen Rader och kolumner på Layoutfliken.

Infoga rader via tangentbordet

Placera markören precis till höger om en tabellrad.

Tryck någon av tangenterna Retur/Enter eller Tab för att lägga in en ny tom tabellrad.

Skydda dokumentet

Om du har tagit bort skyddet kan du få tillbaka det igen så här:

Klicka på menyfliken Granska.

Klicka på Begränsa redigering i gruppen Skydda.

Kryssa i bockmarkeringen, om den saknas vill säga, vid menyval nr 2. Tillåt endast den här typen av redigering i dokumentet.

Välj Fylla i formulär i listrutan vid menyval nr 2.

Klicka på skärmknappen Ja, starta tvingande skydd.

Spara dokumentet

Klicka på menyfliken Arkiv.

Välj Spara som och spara det redigerade dokumentet där det passar.

För dig som har Microsoft Word 2007

Om ifyllnadsbara dokument

För att det ska fungera att fylla i de ifyllnadsbara fälten som finns i mallen måste dokumentet vara skyddat mot oavsiktliga ändringar. Dokumentet är som regel skyddat när du öppnar det första gången. Här får du hjälp med hur du kan ta bort skyddet tillfälligt så att du ska kunna ändra innehållet i dokumentet.

Ändra i texten

När du vill lägga till, ändra eller ta bort text i mallarna måste du aktivera redigeringen av dokumentet. Gör så här:

Klicka på fliken Granska.

Välj Skydda dokument i menyn.

Klicka på knappen Stoppa skydd, längst ned på sidan.

Infoga rader i tabell

Observera att vissa delar av mallarna ligger i tabeller. Du kan infoga eller ta bort rader under Tabell i menyn.

Tabellens stödlinjer kan vara dolda. Du gör dem synliga så här:

Klicka på Tabell i menyn.

Välj Visa stödlinjer.

Markera dokumentet som slutgiltigt

Om du aktiverat redigeringen av dokumentet kan du markera det som slutgiltigt så här:

Klicka på Microsoft Office-knappen.

Peka på Förbered och klicka sedan på Markera som slutgiltigt.

Spara dokumentet

Klicka på Microsoft Office-knappen.

Välj Spara som och spara det redigerade dokumentet där det passar.

För dig som har Microsoft Word 2003 eller tidigare version

Om ifyllnadsbara dokument

För att det ska fungera att fylla i de ifyllnadsbara fälten som finns i mallen måste dokumentet vara skyddat mot oavsiktliga ändringar. Dokumentet är som regel skyddat när du öppnar det första gången. Här får du hjälp med hur du kan ta bort skyddet tillfälligt så att du ska kunna ändra innehållet i dokumentet.

Ändra i texten

När du vill lägga till, ändra eller ta bort text i mallarna måste du ta bort dokumentskyddet. Gör så här:

Klicka på Verktyg i menyn.

Välj Ta bort dokumentskydd.

Nu är skyddet för de ifyllnadsbara fälten borta och du kan göra dina ändringar i texten.

Tänk på att du behöver skydda dokumentet igen om du vill kunna fylla i de ifyllnadsbara fälten. Läs under rubriken Skydda dokument.

Infoga rader i tabell

Observera att vissa delar av mallarna ligger i tabeller. Du kan infoga eller ta bort rader under Tabell i menyn.

Tabellens stödlinjer kan vara dolda. Du gör dem synliga så här:

Klicka på Tabell i menyn.

Välj Visa stödlinjer.

Skydda dokument

Om du har tagit bort skyddet kan du få tillbaka det igen så här:

Klicka på Verktyg i menyn.

Välj Skydda dokument.

Välj alternativet Formulär i fönstret Skydda dokument som eventuellt öppnas.

Spara dokumentet

Klicka på Arkiv i menyn.

Välj Spara som och spara det redigerade dokumentet där det passar.