Mina ombud

Mina ombud gör det möjligt för en person att företräda någon annan i en digital tjänst med hjälp av en digital fullmakt.

Från hösten 2022 kan företagare dela ut digitala fullmakter som gäller hos de myndigheter och kommuner som har anslutit sig till tjänsten. Senare kommer det även vara möjligt att företräda privatpersoner.

Mina ombud Länk till annan webbplats.