Verksamt.se

På verksamt.se hittar du information, verktyg och e-tjänster från flera myndigheter. Verksamt.se är till för dig som driver eller vill starta företag.

Använd e-tjänsterna på verksamt.se när du ska starta enskild näringsverksamhet, aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag. Eller när du ska göra ändringar i ditt företag, exempelvis ändra styrelse eller postadress. Verksamt.se utvecklas av flera myndigheter i samverkan.

Tjäna tid och pengar – gör dina ärenden på verksamt.se

Elektroniska bankintyg

På verksamt.se lämnar banker elektroniska bankintyg till dem som ska starta företag. För att kunna lämna elektroniska bankintyg måste banken bli godkänd av oss. Läs mer på sidan om elektroniska bankintyg.

Fullmakt

Din kund kan ge dig en fullmakt och med stöd av den kan du skriva under anmälan till Bolagsverket. Det gäller ärenden som skickas in med post och via e-tjänsten Företagsärenden för ombud.

Inte folkbokförd i Sverige?

Personer som inte är folkbokförda i Sverige kan inte skriva under ärenden i tjänsten, eftersom de inte kan få en e-legitimation (BankID) i Sverige. Läs mer om privatpersoner som kan få BankID Länk till annan webbplats..