Ärendebevis

Ett ärendebevis visar uppgifter om ett ärende som har kommit in till oss, men som ännu inte har registrerats.

Vi har ärendebevis för

  • nybildning
  • ändring
  • årsredovisning
  • företrädare för aktiebolag.

Beställ ärendebevis

Betala mot faktura och få ett ärendebevis med post.

  • Pris – ärendebevis för nybildning och ändring: 75 kronor inklusive moms
  • Pris – ärendebevis för årsredovisning: 75 kronor inklusive moms
  • Pris – ärendebevis för företrädare för aktiebolag: 200 kronor inklusive moms

Kontakta oss: forsaljning@bolagsverket.se

Nybildning och ändring

Du kan beställa ärendebevis för en nybildning eller ändring som ännu inte har registrerats. Beviset finns för samtliga bolagsformer.

Årsredovisning

Ärendebevis kan endast beställas för årsredovisningar som är registrerade på Bolagsverket.

Företrädare för aktiebolag

Du kan beställa ett ärendebevis för att ett aktiebolags styrelse har ändrats, men ännu inte registrerats. Vi skickar alltid med en kopia av den anmälan som ligger till grund för ärendet.