Avisering

En bevakning av händelser i våra register med dagliga filleveranser

Vill du bevaka händelser i våra register? Vill du få dagliga uppdateringar på det som Bolagsverket registrerat?

Tjänsten innebär bevakning av händelser i våra register med dagliga filleveranser. Du kan välja att bevaka en eller flera företagsformer och en eller flera typer av ändringar. Varje typ av förändring kallar vi för posttyp.

För att starta en aviseringstjänst hämtar du först ett så kallat baslyft, vilket kan beskrivas som en kopia på gällande registrerade uppgifter för de företagsformer och informationsposter som du sedan ska bevaka.

Efter levererat baslyft påbörjas de dagliga aviseringarna och du får därefter byta ut den information som är den senast uppdaterade. På så sätt har du aktuell information om de register du valt att bevaka. Det sker vanligtvis tusentals registreringar i våra register varje vecka från måndag till söndag.


Priser

Vill du få en prisuppgift som omfattar en mindre mängd information kontaktar du oss via vårt formulär.