Kopior av handlingar

Enligt offentlighetsprincipen har du rätt att beställa kopior av alla handlingar som finns hos oss.

Det kan exempelvis vara kopior av

  • protokoll
  • bankintyg
  • årsredovisningar
  • bolagsordningar
  • stadgar.

Beställ kopia

Betala mot faktura.
Pris för kopia av handling: 2 kronor (momsfritt) per sida.
Pris för kopia av skärmbild eller utskrift: 2 kronor (momsfritt) per sida.
Kontakta oss: forsaljning@bolagsverket.se