XML-paket

Vill du hämta uppgifter direkt från Näringslivsregistret och använda ett eget gränssnitt, då ska du använda våra XML-paket. Som kund får du dagligen tillgång till nyregistrerade händelser i registret.

Tjänsten innebär att du hämtar uppgifter direkt från Näringslivsregistret via så kallade webbserviceanrop, med svar direkt till ett eget gränssnitt eller integrerat direkt i era verksamhetssystem (till exempel som förifylld information).

Som XML-kund får du tillgång till Bolagsverkets näringslivsregister som bland annat innehåller aktiebolags-, handels- och föreningsregistren där du kan hämta information om styrelser, årsredovisningar och olika företags aktiekapital.

För att kunna använda tjänsten behöver du ett klientcertifikat. Det beställer du hos Expisoft i form av en serverlegitimation.

På sidorna Villkor för försäljning och Priser för XML-paket kan du läsa mer om vad som gäller för dig som kund för att använda våra XML-paket och vad det kostar.

Kontakt

Om du vill ha ytterligare information om avtal, certifikathantering med mera kontaktar du oss via vårt formulär. 

Nyheter

Ny XML-produkt

Från och med 24 juni 2020 finns en ny XML-produkt för att hämta uppgifter från Näringslivsregistret, F44UtländsktFöretag.

Dokumentation för produkten finns på sidan:

Produktpaket

Prisförändringar för nedladdning av registreringsbevis – gäller från 1 mars 2019

Svenska och engelska registreringsbevis påverkas av prisförändringen. Prishöjningen görs i samråd med Ekonomistyrningsverket (ESV).

Priser för XML-paket

Ny XML-produkt

Nu finns en ny XML-produkt för registret över verkliga huvudmän (RVH).

Dokumentation för produkten finns på sidan:

Produktpaket