Priser för XML-paket

Priser från och med 1 mars 2019

Anslutningsavgift

Tabell som visar typ av produktpaket och pris för dessa.
ProduktpaketPris i kronor inklusive moms
Anslutningsavgift XML6 250

Ärendeinformation

Priserna gäller per fråga.

Tabell som visar typ av produktpaket och pris för dessa.
ProduktpaketPris i kronor inklusive moms
A6Ärendeförteckning0
A15Ärendeinformation5
A30Ärendeförteckning fullständig5

Företagsinformation

Priserna gäller per fråga.

Tabell som visar typ av produktpaket och pris för dessa.
ProduktpaketPris i kronor inklusive moms
F1Grundpaket5
F5Räkenskapsinformation5
F8Bolagsinformation5
F9Verksamhet5
F10Bifirma/Parallellfirma5
F11FöreträdareFirmateckningVakanser5
F12Status5
F13Förseningsavgifter5
F14Externa anteckningar5
F15Aktiekapital5
F16Aktiekapitalförändringar5
F27Firmahistorik5
F30Adressinformation5
F42Firmateckning5
F44UtländsktFöretag5

Personinformation

Priserna gäller per fråga.

Tabell som visar typ av produktpaket och pris för dessa.
ProduktpaketPris i kronor inklusive moms
P25Personinformation5

Dokumentlista

Tabell som visar typ av produktpaket och pris för dessa.
ProduktpaketPris i kronor inklusive moms
D3Dokumentlista0

Dokumentbeställning

Priserna gäller per dokument.

D4Dokumentleverans

Tabell som visar typ av produktpaket och pris för dessa.
ProduktpaketPris i kronor inklusive moms
Registreringsbevis svenska100
Registreringsbevis engelska225
Årsredovisningar50
Bolagsordningar50
Stadgar50
Ekonomisk plan50
Protokoll2,50
Revisionsberättelse2,50

Företagsinteckningsinformation

Priserna gäller per fråga.

Tabell som visar typ av produktpaket och pris för dessa.
ProduktpaketPris i kronor inklusive moms
F37Företagsinteckningar (FIR)5
F38FöretagsinteckningarÄrenden (FIR)5

Firmagranskningsinformation

Priserna gäller per fråga.

Tabell som visar typ av produktpaket och pris för dessa.
ProduktpaketPris i kronor inklusive moms
F33Firmagranskning5
F34FirmagranskningSökord0
F35FirmagranskningVerksamhet5

Information om verkliga huvudmän (RVH)

Priserna gäller per fråga.

Tabell som visar typ av produktpaket och pris för dessa.
ProduktpaketPris i kronor inklusive moms
VerkligHuvudmanPerson5
VerkligHuvudmanFöretag5

Priserna gäller per dokument.

Tabell som visar typ av produktpaket och pris för dessa.
ProduktpaketPris i kronor inklusive moms
VerkligHuvudmanDokumentSvenska100
VerkligHuvudmanDokumentEngelska225