Villkor vid användandet av XML-produkter

Publicering av och ändringar i XML-scheman

Nya och förändrade scheman och versioner publiceras på sidan Produktpaket .

Kunden ansvarar själv för att använda aktuella och gällande schemaversioner.

Det kan förekomma fall där lagstiftaren beslutar om en förändring som innebär att våra system inte kommer att vara bakåtkompatibla beroende på större förändringar, exempelvis i databaser. I dessa fall har Bolagsverket inte skyldighet att stödja äldre versioner än 3 månader.

Regler för versionsnumrering av scheman

Bolagsverket numrerar schemaversioner på följande sätt:

  1. Heltalssiffran ändras när vi har gjort en ändring som slår igenom på alla scheman.
  2. Tiondelen ändras när vi har gjort en ändring som slår igenom på flera scheman.
  3. Hundradelarna ändras när vi har ändrat ett enskilt schema.

Anpassning av system och servicecertifikat

Kunden förbinder sig att anpassa sina system till att kunna hämta information från Näringslivsregistret. Du som är kund måste ha ett klientcertifikat för att kunna använda våra XML-paket. Klientcertifikatet beställer du från Expisoft i form av en serverlegitimation.